SWOT аналіз своїми руками

362

Найбільш відомим і самим простим методом для аудиту особливостей власної компанії і аналізу зовнішньої для бізнесу середовища є SWOT аналіз. Таку назву сформувалося з абревіатури, утвореної початковими літерами параметрів для дослідження та подальшої класифікації: Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Недоліки), Opportunities (Можливості) і Threats (Ризики).

Сильні сторони (S) і недоліки (W) вважаються внутрішніми факторами, над якими ви маєте деяку владу і контроль. Можливості (O) загрози (T) — зовнішні фактори, які по суті не можете контролювати. Аналізуючи внутрішні ресурси компанії і зіставляючи їх з реаліями, що оточують вашу компанію, формується майбутня стратегія дій на ринку. Основна мета полягає в побудові маркетингового плану, що дозволяє добитися успіху.

В яких випадках доцільно застосовувати SWOT аналіз

Ви прагнете вийти на ринок або зіткнулися з гострою конкуренцією, вам потрібно переосмислити положення своєї компанії на ринку або шукайте нові напрямки розвитку. У будь-якому випадку, необхідно оцінити ситуацію і намітити конкретний план дій, що підсилює вашу конкурентоспроможність. Стратегічна логіка вимагає, щоб наступний маркетинговий план передбачав відповідність потенційних можливостей і сильних сторін компанії ризикам і загрозам зовнішнього середовища, а також дозволяв провести оптимізацію бізнесу з метою усунення наявних недоліків.

Хто бере участь у проведенні SWOT аналізу

Співробітники, що безпосередньо приймають управлінські рішення в компанії. Для виключення суб’єктивного судження доцільно користуватися аналітикою існуючих ключових показників ефективності бізнесу, оцінкою ваших клієнтів, думка яких висловлено у відгуках і анкетах. При необхідності з метою виключення суб’єктивних суджень і систематизації зібраних факторів запрошуються додатково зовнішні експерти.

Основні етапи SWOT аналізу

Матриця SWOT записується у вигляді прямокутної таблиці, елементами якої стають аналізовані параметри. Верхня рядок відображає внутрішні фактори сильні сторони і недоліки, нижня рядок описує зовнішнє середовище – можливості і загрози.

Для оцінки впливу параметрів доцільно застосовувати систему оцінки. Фактори придбають значимість (великі, дрібні, нейтральні) або рівень важливості (високий, середній, низький).

Щоб матрицю наповнити сенсом, необхідно відповісти на наступні питання:

Сильні сторони:

 • Які переваги є у вашої компанії?
 • Що ви робите краще, ніж хто-небудь з конкурентів?
 • Які унікальні ресурси компанії дозволяють вам зробити те, що інші не можуть? Мають ці ресурси низькими витратами?
 • Які сильні сторони виділяють ваші клієнти? Що дозволяє компанії досягати продажів?
 • В чому полягає ваша унікальна торгова пропозиція?

Сильні сторони є тими якостями, які дозволяють вам виконати намічені цілі в бізнесі. Вони є основою майбутнього довгострокового успіху.

Сильні сторони можуть бути, або матеріальними або нематеріальними активами. Це те, в чому ви добре розбираєтеся і маєте досвід (індивідуально або в команді працівників). Це позитивні аспекти вашої компанії, які можуть включати: компетентність і керованість персоналу, фінансові можливості, лояльність клієнтів, приваблива лінійка товарів і послуг і т. п. Дивлячись на ваші сильні сторони, подумайте про них по відношенню до ваших конкурентів. Не будьте скромними, будьте реалістичними!

Недоліки:

 • Що ви могли б покращити?
 • Що ви зле робите?
 • Чого слід уникати?
 • Які чинники ведуть до зниження продажів?

Недоліки є якостями, які заважають вам досягти успіху або не дозволяють повністю розкрити ваш потенціал. Ці слабкі сторони помітно впливають на зростання вашого бізнесу. Недоліками у сфері послуг, насамперед, стають фактори, які не відповідають встановленим стандартам в галузі. Вони є керованими і повинні бути зведені до мінімуму або повністю усунені. Наприклад, для подолання проблеми низької якості потрібно впровадити нові стандарти обслуговування або замінити застаріле обладнання (інвентар). Інші приклади недоліків – наявність боргів, висока плинність кадрів, складний процес прийняття управлінських рішень, недостатній асортимент, великі втрати сировини й інші варіанти.

Важливо реально розуміти, як ваші клієнти будуть сприймати ваші слабкі сторони. Що конкуренти роблять краще, ніж ви? Правильно бути реалістичними зараз, ніж стикатися з неприємностями в найближчій перспективі.

Можливості

 • Де і які перспективи відкриваються перед вашим бізнесом?
 • Які існують привабливі тенденції, про які ви вже обізнані?

Можливості визначаються навколишнім середовищем, в рамках якої працює ваша компанія. Вони виникають у той момент, коли компанія реально може ними скористатися, спланувати і реалізувати стратегії, які дозволять стати бізнесу більш прибутковим.

Ви повинні бути обережними і враховувати тільки реальні перспективи. Вибір мети, яка буде найкращим чином відповідати потребам клієнтів для досягнення бажаних результатів бізнесу, є, мабуть, найважчим завданням. Можливості можуть виникати з ринку, конкуренції, інновацій у галузі, нових технологій, прийняття законодавчих ініціатив, зміни способу життя клієнтів і т. д.

Порада: при розгляді можливостей погляньте на ваші сильні сторони і запитайте себе, чи здатні вони відкрити ці можливості. Подивіться на ваші недоліки і запитайте себе, чи можна досягти ці можливості при ліквідації всіх слабких сторін бізнесу.

Загрози

 • З якими проблемами і бар’єрами ви стикаєтеся?
 • Що роблять ваші конкуренти?
 • Достатньо кваліфікації співробітників для надання послуг? Очікуються зміни в діючих стандартах?
 • Плануються технологічні зміни, що загрожують вашому бізнесу?
 • Чи є у вас безнадійні боргові зобов’язання або існують проблеми з фінансовими потоками?
 • Чи може будь-який з ваших недоліків серйозно загрожувати вашому бізнесу?

Загрози виникають, коли умови зовнішнього середовища ставлять під загрозу надійність і прибутковість бізнесу. Вони створюють вразливість і не піддаються контролю. Без ретельного аналіз потенційних загроз може гостро постати питання про стабільності та виживання для вашого бізнесу. Прикладами загроз можуть бути: невдоволення ваших співробітників, постійно мінливі технології, посилення конкуренції, що призводить до надлишкової потужності, цінових воєн і зниження прибутку в галузі, та багато іншого.

Плюси і мінуси SWOT аналізу

Успіх цього методу головним чином полягає у своїй простоті і гнучкості. Його проведення не вимагає особливих технічних знань і навичок. SWOT аналіз дозволяє синтезувати та інтегрувати різні види відомою і доступною інформації. Це сильний інструмент, але він включає великий елемент суб’єктивності. Цим методом краще користуватись в якості керівництва, а не в якості рецепта.

Найбільш поширеними недоліками SWOT аналізу є:

 • Великий список факторів, які можуть бути прийняті до уваги при аналізі;
 • Відсутність однозначних пріоритетів при ранжируванні факторів, суб’єктивна оцінка і класифікація;
 • Немає чіткого алгоритму для вирішення розбіжностей в команді експертів;
 • Аналіз тільки на одному управлінському рівні, немає багаторівневого аналізу;
 • Використовуються неоднозначні формулювання і розпливчасті фрази.

Резюме

Пам’ятайте, SWOT аналіз заснований на реальних фактах. Він повинен містити дані, які піддаються незалежній перевірці.

Головним результатом вашого аналізу стане наочна інформація, яка допоможе зосередитися на своїх сильних сторонах, звести до мінімуму недоліки і максимально використовувати наявні можливості. Зверніть увагу, при проведенні аналізу ви не повинні приймати будь-яких готових рішень. Їх прийняття відбувається після того, як ви завершили своє дослідження. Отриманий результат є відправна точка для успішної маркетингової стратегії.

© Блог про маркетинг ActualMarketing

Будь ласка, залиште це поле порожнім.

Підпишись на нашу розсилку і приєднайся до 1 267 передплатникам.

Перевірте Вашу поштову скриньку і підтвердіть свою підписку.