Ланцюжок цінностей

492

У 1985 році, Майкл Портер представив у своїй книзі «Конкурентна перевага» базову модель ланцюжка цінностей, яка дозволяє виявити потенційні джерела конкурентної переваги. Він розділив виробничий процес компанії на основні і допоміжні види діяльності, які підвищують цінність кінцевого продукту. Такий підхід дозволив проаналізувати витрати по кожному стратегічно важливому процесу для зниження витрат або збільшення диференціації. Ланцюжок цінностей показує, на якому етапі виробничого процесу прибуток заробляється, а на якомусь моменті вона втрачається.

Загальна вартість послуг компанії вимірюється виручкою, яка визначається обсягом наданих послуг і призначеною ціною. Фірма, яка домагається конкурентної переваги за рахунок диференціації, буде виконувати свою діяльність краще, ніж конкуренти. Якщо компанія здатна виробляти продукцію по більш низькій ціні без втрати якості, вона може зробити ставку на низькі ціни з метою завоювання більшої частки ринку. В іншому випадку вона повинна реалізовувати на ринку тільки чудові продукти. Інакше компанія зіткнеться в недалекому майбутньому з труднощами збуту.

Коли компанія ефективно поєднує скорочення витрат за окремими видами діяльності та реалізує послуги відмінної якості, замовник готовий заплатити більше. У цій ситуації створюються умови для максимізації прибутку в довгостроковій перспективі.

Що входить в ланцюжок цінностей

Ланцюжок доданої вартості являє собою візуалізацію всі внутрішньої діяльності компанії, пов’язаної з виробництвом товарів і послуг. Вона формується:

 • з основних видів діяльності, які безпосередньо впливають на кінцевий продукт,
 • і допоміжних дій, побічно що додають цінність.
 • Хоча основні види діяльності, що додають цінність безпосередньо до виробничого процесу, вони не обов’язково важливіше, ніж допоміжні процедури. В даний час конкурентну перевагу в основному пов’язано з технологічними вдосконаленнями або інноваціями в бізнес — моделях або процесах. З іншого боку, основні види діяльності зазвичай є джерелом переваг за витратами, де витрати можуть бути легко ідентифіковані для кожного виду послуг і належним чином ними можна управляти.

  Цілі та результати аналізу

  Кращим результатом аналіз ланцюжка цінності повинно стати досягнення наступних результатів:

 • Визначення принципових ринкових можливостей в короткостроковій і середньостроковій перспективі.
 • Виявлення причин, що обмежують реалізацію цих можливостей.
 • Пошук нових стратегій для вирішення цих причин з метою реалізації можливостей (з прицілом на максимум прибутку).
 • Залучення споживачів до співпраці шляхом опитувань, фокус-груп тощо з метою виявлення оптимальних маркетингових стратегій.
 • Створення рекомендацій щодо практичної реалізації стратегії, що сприяє справедливою і об’єктивною оцінкою реалізованого на ринку продукту.
 • Застосування аналізу на практиці

  Існує два різні підходи до того, як проводити аналіз. Це залежить від того, яке конкурентна перевага компанія хоче створити (ціна або унікальність). У наведеній нижче таблиці перераховані всі кроки, необхідні для досягнення переваг по вартості або диференціації з використанням методу.

  Переваги стратегії за ціною

  Щоб отримати економічну перевагу, фірма повинна пройти 5 етапів аналізу:

  Сторінки: 1 2